Wyse-Woorde-Woensdag

#001 Die wysgeer van die week is digter Dirk Opperman.  Sy bydrae tot die Afrikaanse letterkunde - nie net as digter nie, maar ook as kritikus en samesteller - is enorm.  Hierdie woorde kom uit sy versdrama Vergelegen (1956) en is spesiaal vir almal wat nou die boeke optel.  Sterkte met die eksamens!